Hører på lydbøker 1 - 3 timer hver dag

Lånerne ved Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)er godt fornøyd med lydboktilbudet. Det viser en brukerundersøkelse gjennomført av Sentio Research Norge på oppdrag av NLB. 65 % av lånerne hører på lydbøker hver dag. Mer enn halvparten av disse benytter lydbøker mellom 1 - 3 timer daglig. Alle med syns- eller lesehemminger kan nyte godt av NLBs tilbud, men dyslektikere er en underrepresentert gruppe blant lånerne. Det er en utfordring i tiden fremover å gjøre lydboktilbudet bedre kjent blant alle brukergrupper.

BRUKERUNDERSØKELSE NOVEMBER 2008
500 av NLBs lånere er blitt intervjuet i forbindelse med en brukerundersøkelse gjennomført av Sentio Research Norge - på oppdrag av NLB. Undersøkelsen viser stor grad av tilfredshet med NLBs tilbud. 65 % av lånerne hører hver dag på på lydbøker fra NLB. Både kvinner og menn låner mest skjønnlitteratur, men menn hører mer på faglitteratur enn hva kvinner gjør. De eldste lånerne er mest fornøyd med tilbudet. 60 % av aktive de lånerne abonnerer på lydbøker fra NLB, og får tilsendt nye lydbøker automatisk.

NLB
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er statlig, og ligger i likhet med Nasjonalbiblioteket under KKD. NLB er samlokalisert med Nasjonalbiblioteket i Oslo.

NLB produserer og låner ut lydbøker til syns- og lesehemmede i hele landet. Tilbudet ved NLB teller et langt større antall titler enn hva som er tilgjengelig via biblioteker og bokhandlere. NLB produserer årlig rundt 1000 nye lydboktitler, og har et utlån på 300 000 titler. Boksamlingen inneholder skjønnlitteratur, fagprosa, tidsskrifter og Aftenposten som lydavis. I tillgg også studielitteratur for universiteter, høgskoler og fagskoler. Totalt 12 ooo titler.

DAISY
Lydbokformatet er DAISY - en internasjonal standard som benyttes av produsenter av tilrettelagte lydbøker verden over. NLB er langt fremme når det gjelder denne type produksjoner. For hvert nytt utlån brennes nye CD-plater. Bøkene skal ikke returneres. NLB kan, etter at ny LINO-avtale ble underskrevet i juli 2008 brenne et ubegrenset antall eksemplarer av titlene i samlingen. Det er derfor alltid ledige eksemplarer tilgjengelig for utlån.


Mer informasjon
www.nlb.no

Kontakt
Liv Torild Ellefsen, informasjonsleder: liv.torild.ellefsen@nlb.no +47 41 60 74 96
Øyvind Engh, direktør: oyvind.engh@nlb.no +47 92 05 06 89

Tags:

Om oss

NLB er en statsinstitusjon underlagt Kultur- og kirkedepartementet. Vi skal yte bibliotektjenester overfor blinde og svaksynte og andre lesehemmede. Våre tjenester er et tilbud til alle aldersgrupper. NLB er landets største produsent av lyd- og blindeskriftbøker.

Dokumenter og linker