Litteratur er morsomt! Skriveleir for synshemmet ungdom

Skriveleir samler synshemmet ungdom fra hele landet. NLB - Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek arrangerer skriveleir i Oslo, 25. juni t.o.m. 1. juli 2009

Skriveleiren, den tredje i rekken, samler skrivelysten og litteraturinteressert ungdom i alderen 16 til 25 år. Årets skriveleir er lagt til Huseby kompetansesenter i Oslo. Her samles synshemmet ungdom fra hele landet for å hente inspirasjon til skriving av egne tekster. Forfatterne Mikkel Bugge og Simon Stranger deltar med faglige råd og veiledning i skriveprosessen. I tillegg til skrivekurs byr skriveleiren på varierte opplevelser som rappekurs, radiokurs med Rune Breck, utflukter og litterære happenings. Forfatteren Gro Dale kommer også. NLB vil utgi lydbok med ungdommenes egne tekster fra skriveleiren. NLB er et statlig bibliotek som produserer og låner ut lyd- og blindeskriftbøker til syns- og lesehemmede i hele landet. Kontakt: Skriveleirens leder: eli.frisvold@nlb.no Telefon: 41 85 20 40 Se også skriveleirsiden: www.nlb.no/sitepageview.aspx?sitePageID=1104

Tags:

Om oss

NLB er en statsinstitusjon underlagt Kultur- og kirkedepartementet. Vi skal yte bibliotektjenester overfor blinde og svaksynte og andre lesehemmede. Våre tjenester er et tilbud til alle aldersgrupper. NLB er landets største produsent av lyd- og blindeskriftbøker.