Biosuksess på norske bensinstasjoner

I 2008 ble det solgt mer enn to og en halv gang så mye biodiesel i Norge som i 2007. Grunnen er at bensinstasjonskjedene har fått opp et godt salgssystem for biodrivstoff, som medfører at alle dieselbilene nå kjører rundt med en grønn skvett på tanken. Men den grønne skvetten er foreløpig forbeholdt dieselbiler – bensinbilene kjører uten.

Ifølge tall Statistisk sentralbyrå har samlet inn fra bransjen ble det solgt 104 millioner liter biodiesel i Norge i fjor, 65 millioner mer enn i 2007. Å øke bruken av biodrivstoff er et av tiltakene for å kutte klimautslippene, og er et av målene i Stortingets klimaforlik.

Vi er glade for at det brukes stadig mer biodiesel i Norge, sier Generalsekretær i Norsk Petroleumsinstitutt, Inger-Lise M. Nøstvik. Som bransjeorganisasjon for oljeselskapene har vi sett stor innsatsvilje fra bransjen for å få dette til. Samtidig er vi opptatt av at det kommer en internasjonal sertifiseringsordning på plass som kan bidra til et bedre anslag for den samlede klimaeffekten av biodrivstoff.

Økningen i biodrivstoffsalget vil fortsette
Nøstvik mener at myndighetene ved å frita biodiesel for avgifter har lagt til rette for at oljeselskapene har kunnet introdusere biodiesel uten merkostnader for kundene.
Bransjen forbereder seg nå på at norske myndigheter vil kreve en økt andel biodrivstoff i løpet av 2010. Dette kravet vil medføre behov for introduksjon av bioetanol i bensin. Bransjen venter imidlertid fortsatt på at myndighetene skal avklare hvilket regelverk som skal gjelde for håndtering av bioetanol på tankanleggene.

Følger bensinbilene etter?
Nøstvik håper at suksessen med biodiesel vil inspirere myndighetene til å ordne opp i avgiftssystemet også for bioetanol. I dag er det forskjellsbehandling i avgiftsbeleggingen av biodiesel og bioetanol.
- Det må ikke koste mer for folk å velge mer miljøriktig drivstoff, og nå har vi ventet lenge både på regelverk og på en avgiftsreduksjon på bioetanol, avslutter Nøstvik.

Kontaktinformasjon:
For ytterligere informasjon, kontakt generalsekretær Inger-Lise M. Nøstvik på e-post iln@np.no eller telefon 22 59 01 25 (arbeid) / 932 63 377 (mobil).

Dokumenter og linker