PRESSEMELDING: STATOIL ER NORGES MEST OMTALTE SELSKAP I SEPTEMBER

PRESSEMELDING: STATOIL ER NORGES MEST OMTALTE SELSKAP I SEPTEMBER (Oslo 05. oktober 2004) Norsk Samfunnsbarometer for første september viser Statoil er Norges mest omtalte selskap med 2557 omtaler, mer enn 1000 omtaler foran SAS som er neste selskap på listen. George W. Bush er tilbake som Norges mest omtalte person, Åge Hareide er mest omtalte nordmann og Dagfinn Høybråthen er mest omtalte politiker. - Det mest spesielle særtrekket i mediebildet i september er at Lidl har parkert hele sin bransje. Lidl har nesten 1100 omtaler. Det er sjelden et kolonialforetak og har dobbelt så stor omtale som Norsk Hydro. Ellers er mye ved det gamle når president Bush og Statoil er mest omtalt, forteller Tommy Brakstad i medieovervåkingsselskapet Retriever. Oversiktene over mest omtalte personer, bedrifter og organisasjoner, samt en rekke bransjeoversikter er nå lagt ut på www.samfunnsbarometer.no. Dette er de 10 mest omtalte selskapene på Oslo Børs hovedindeks i september: 1. Statoil 2557 2. SAS AB 1416 3. Telenor 1233 4. DnB NOR 682 5. Norsk Hydro 460 6. Orkla 356 7. Tandberg 337 8. Frontline 333 9. Norske Skog 308 10. Aker Kværner 276 Disse og flere nyheter er tilgjengelige på www.samfunnsbarometer.no. For ytterligere informasjon, kontakt: Retriever Norge AS, Tommy H. Brakstad, Account Manager, 977 77 100, tommy.brakstad@retriever-infom.com Norsk Samfunnsbarometer dekker personer og virksomheter på arenaene børs og marked, politikk og media. Barometeret er utviklet i samarbeid mellom selskapene Infact, Retriever og Geelmuyden.Kiese. Norsk Samfunnsbarometer overvåker til enhver tid hvem som er mest omtalt i norske medier, og måler på flere områder i hvilken grad omtalen ledsages av tillit i befolkningen. www.samfunnsbarometer.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no