Norsk-Svensk Handelskammer inviterer til miniseminar: ”Nye norske kampfly – nytt løft for norsk-svensk samarbeid”

Norsk-Svensk Handelskammer i samarbeid med Voksenåsen og Forsvars- og sikkerhetsindustriens Forening – FSI - inviterer til minikonferanse onsdag 14. juni 2006 klokken 10.00 ved Voksenåsen kurs- og konferansesenter, Ullveien 4.

Norske myndigheter skal snart ta beslutning om kjøp av nye kampfly. Ved å velge den nye svenske Gripen vil det åpne seg nye muligheter for et sterkt utvidet norsk-svensk samarbeid innenfor en rekke sektorer. Sverige er vår største handelspartner, vi har tillit til hverandre og vi betrakter hverandres markeder som en del av hjemmemarkedet – dette grunnlaget skulle være det beste for ”århundrets” norsk-svenske industripakke etter 2005-markeringen. Dette vil styrke våre lands troverdighet og konkurransekraft og skape et nytt norsk-svensk økonomisk og industrielt kraftsenter. Samtidig som norsk industri kan få en rekke oppdrag, vil det gi det norske luftforsvaret et NATO-kompatibelt fly med topp kapasitet og muligheter for kostnadsbesparende forsvarssamarbeid og vedlikehold. PROGRAM: Kl. 10.00 Velkommen v/ Sten-Åke Forsberg Styreleder, Norsk-Svensk Handelskammer Kl. 10.05 – 10.35 ”Politiske perspektiver på langsiktig verdiskaping, investeringer og norsk-svensk samarbeid ved kjøp av nye kampfly” Stortingsrepresentant Olav Akselsen, AP Kl. 10.35 – 11.10 ”Gripen – hvilke norsk-svenske samarbeidsmuligheter åpner seg ved et svensk flykjøp” Executive vice President, Jan Nygren, SAAB AB Kl. 11.10 – 11.40 ”Nye kampfly – Norsk Industris største kampsak” Adm. dir. Stein Lier Hansen, Norsk Industri Kl. 11.40 – 12.15 Debatt og avslutning før etterfølgende lunsj Kontaktperson: Bjørn H. Eriksen – Norsk-Svensk Handelskammer Tlf. 22 81 15 02 E-post: post@nshk.no