Priser for enestående frisørbedrifter

Hair & There er kåret til Årets Frisørkonsern og Dugg er kårets til Årets Frisørbedrift. Begge virksomheter kombinerer fagkunnskap og forretningsdrift på en enestående og forbilledlig måte.

Basert på økonomi, ledelse, kundeorientering og entreprenørskap har bransjeforbundet Norske frisør- og velværebedrifter i samarbeid med Frisørleverandørenes forening kåret Årets Frisørbedrift og Årets Frisørkonsern. Bedriftsprisen gikk til Dugg i Oslo, mens konsernprisen gikk til Hair & There, som har salonger en rekke steder i landet, med base i Sandnes. Prisene ble delt ut under Årets Frisør prisfesten i Oslo Plaza 6. februar. I juryen satt redaktør Jarl M. Garder i fagbladet FRISØR, direktør Tor Øiestad i L'Oréal Norge og daglig leder i Cutrin Østfold Ragnar Kjønigsen. Om Årets Frisørbedrift 2010, Dugg, sier juryen: En gjennomført profesjonell bedrift, som står sterkt i alle vurde-ringskriterier. Juryen fremhever et godt og tydelig forretningskonsept, som videreføres med sterkt kundefokus. Bedriften leverer velværeopplevelser av høy kvalitet. Om Årets Frisørkonsern 2010,Hair & There sier juryen: Frisørkonsernet har hatt en eventyrlig vekst, ut fra en godt definert forretningsplan. Man bruker svært bevisst ny teknologi og bedriftens nettverk i utviklingsprosessen. God økonomisk kontroll gir solide konsernresultater, og grunnlag for målet om landsdekkende vekst. Under samme seremoni ble Kåre A. Nilsen i KAN Frisør tildelt Årets Ærespris for sin lange og fremtredende innsats for faget og bransjen. Gjennom flere tiår har årets prisvinner vært en foregangsfigur i frisørfaget. Med sterkt konkurranseinstinkt var det nærmest naturlig at han erobret en rekke norgesmesterskap og flere internasjonale titler. Konkurransefrisering er i følge prisvinneren selv, den udiskutable nøkkelen til hans fremgang og suksess i bransjen. Hans drøm var å sette en ny standard for frisørdrift, og han hadde en stund Norges største salong. Kåre A. Nilsen var også tidlig ute med å investere tid og penger på å få kompetanse innenfor det som da var et tabubelagt område, hårtap for menn. Prisvinnerens styrke ligger i å utvikle og bruke fagkunnskap, tenke nytt og inspirere andre.

Tags: