Finsk avtale sikrer 70 % markedsandel for Norsvin gener

Norsvin International as har undertegnet en langsiktig samarbeidsavtale med det finske avlsselskapet Finnpig Oy, eid av LSO Foods Oy og A-Producenter Oy. Norsvin International as har i flere år levert gener, i form av livdyr og semin, til finnene og de meget positive erfaringene gjort i Finland, har nå endt i en unik avtale.

Finnpig har valgt å fase ut finsk genetikk og satser nå på norsk landsvin og duroc for å få bedre effektivitet og konkurransekraft for sine produsenter. Finnpig har i dag 70 % markedsandel i Finland og leverer genetikk i form av livdyr og semin til svineprodusenter som leverer til de to største slakteriene i Finland. - For norsk svineproduksjon og svineavl er denne avtalen en meget stor fjær i hatten, sier daglig leder Øystein E. Jørem i Norsvin International as. Den bekrefter at kvaliteten på norskutviklet svinegenetikk kombinert med vår unike dyrehelsestatus gir oss fantastiske muligheter på eksportmarkedet. Avtalen er også med og sikrer et langsiktig økonomisk fundament for å kunne videreføre vår profesjonelle svineavl i Norge. For mer informasjon, kontakt: Daglig leder Øystein E. Jørem, Norsvin International as, tlf. 62 51 01 00/ 91 74 88 38 Administrerende direktør Heiki Hassinen, Finnpig Oy, tlf + 35 84 08 37 29 47. Se også www.norsvin.no