Svineprodusentene først ute med kompetansebevis

Svineprodusentene først ute med kompetansebevis Norsvin kunne fra høsten 2004 tilby et eget studieopplegg som fører fram til et Kompetansebevis innen husdyrproduksjon. Kurset er en følge av svinenæringas egen ”Handlingsplan for dyrevelferd hos gris”. Ett av de anbefalte tiltakene i handlingsplanen var å innføre ei grunnutdanning innen svineproduksjon som skal gi svineprodusentene et kompetansebevis. Målet med dette er å sikre en god dyrevelferd i norsk svineproduksjon. I løpet av vinteren har svinebøndene startet opp kurs over hele landet. Kursopplegget er utviklet av Norsvin i samarbeid med bl.a. slakteriene, Helsetjenesten for Svin, Universitetet for miljø- og biovitenskap og Mattilsynet. De siste åra har det blitt økt fokus på dyrevelferd, både her i landet og i andre europeiske land. Fagfolk har fått mer kunnskap om dyras naturlige adferd og behov, og vi ser en voksende interesse for dyras velferd blant forbrukerne, til tross for lengre avstand mellom store grupper av befolkningen og husdyrbruket. Vi ser også at dyrevelferd i sterkere grad er på den politiske dagsorden og i medias søkelys. I 2003 kom en egen Stortingsmelding om dyrehold og dyrevelferd, hvor det blant annet foreslås å innarbeide krav i dyrevernloven om dokumentert kompetanse hos eiere av næringsbasert dyrehold. Her ligger altså svinenæringa i forkant av utviklinga gjennom sin egen handlingsplan for dyrevelferd. Handlingsplanen har vært en pådriver for forbedringer på mange områder. Mange norske svineprodusenter har allerede et høyt kunnskapsnivå, men mangler dokumentasjon på det de kan. Gjennom innføring av kompetansebevis ønsker en å sikre at absolutt alle som driver i næringa har grunnleggende kunnskap om grisens atferd og behov. Dette skal igjen føre til bedre dyrevelferd, miljø og produksjon i norske grisehus. Kurset består av: § lokale oppstartmøter med video og informasjon fra Mattilsynet § møter i studiering § felles besetningsgjennomgang i studieringen § gjennomgang av egen besetning Temaer som behandles i kurset er bl.a. dyras atferd og behov, regelverk for hold av svin, stell av dyra, daglige rutiner i grisehuset og risikopunkter med tanke på velferd. En tar også opp hvordan en skal håndtere sjuke dyr og forebygge katastrofer som for eksempel brann og ventilasjonssvikt. For mer informasjon, kontakt: Fagsjef i Norsvin, Målfrid Narum, mobil 90 91 45 66 Informasjonsleder i Norsvin, Wenche Helseth, mobil 95 08 25 42 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no