Northern Trust tilbyr formuesforvaltning fra Sverige og ekspanderer lokale løsninger til nordiske kunder

Pressemelding

Lisensgodkjenningen markerer den andre nye europeiske basen for Northern Trust Global Investments' europeiske vekststrategi

LONDON og STOCKHOLM, 7. februar 2011 – Northern Trust (Nasdaq: NTRS), annonserte i dag at de har fått godkjenning fra det svenske kredittilsynet (Finansinspektionen) og britiske finansmyndigheter til å tilby formuesforvaltningsprodukter og -tjenester til investorer i Norden, direkte fra Stockholm-kontoret.

Denne kunngjøringen følger kort tid etter nyheten om at Northern Trust Global Investments Ltd. (NTGI), den internasjonale formuesforvaltningsgrenen til Northern Trust, kommer til å tilby formuesforvaltningsløsninger til kunder i Benelux-landene (Belgia, Nederland og Luxembourg), fra Northern Trusts Amsterdam-kontor. Det gir ytterligere støtte til verdiforvalternes kontinuerlige arbeid med å utvikle virksomheten i Europa, Midt-Østen og Afrika.

“For å kunne tjene kundenes behov best mulig, må vi være til stede på hjemmemarkedene deres,” sa John Krieg, adm. dir. for NTGI i Europa, Midt-Østen og Afrika. “Northern Trust har en lang tradisjon med samarbeid med noen av de mest avanserte institusjonsfondene og kapitalforvalterne i de nordiske landene, f.eks. AP7. Denne lokale ekspertisen vil komme oss til gode når vi tilfører våre markedsledende globale investeringsforvaltningsprodukter og -tjenester til regionen og ekspanderer NTGIs tilstedeværelse.”

Northern Trusts Stockholm-kontor åpnet i september 2009 for å tilby formuesforvaltningsprodukter og -tjenester til de nordiske kundene så nært hjemmemarkedene deres som mulig. Northern Trust tilbyr kundekontakter og kontoansvarlige som snakker de nordiske språkene.

“Vi er glade for at vi nå kan tilby formuesforvaltningsløsninger i tillegg til våre eksisterende forvarings- og fondsforvaltningstjenester, direkte til nordiske investorer fra Stockholm-kontoret vårt,” sa Madeleine Senior, adm. dir. for Northern Trust i Norden. “Med NTGIs nye filial i Stockholm kan vi fortsatt oppfylle kundenes unike lokale krav med et større utvalg av løsninger.”

NTGI har levert formuesforvaltningsløsninger til kunder i hele EMEA fra London-kontoret i over 10 år. Disse omfatter et bredt utvalg av aktive, passive og kvantitative investeringsløsninger, herunder kontant og fast inntekt, indeks- og aktiv aksjeforvaltning og alternative investeringer. De forvalter verdier for bedriftsbaserte og offentlige pensjonsfond, statseide fond, forsikringsselskaper, veldedige organisasjoner, sentralbanker og andre kvalifiserte profesjonelle investorer. NTGIs stadig økende globale nærvær har resultert i 643,6 milliarder dollar i globale verdier under forvaltning pr. 31. desember 2010 for kunder fra mer enn 40 land. '

EMEA Kontakt:
Camilla Greene
 +44 (0) 207 982 2176
Camilla_Greene@ntrs.com

USA, Canada og APAC Kontakt:
John O’Connell
+1 312 444 2388
John_O’Connell@ntrs.com

Om Northern Trust

Northern Trust Corporation (Nasdaq: NTRS) er en ledende leverandør av investeringsforvaltning, verditjenester og fondsadministrasjon, bankløsninger og forvaltningstjenester for bedrifter, institusjoner og velstående enkeltpersoner over hele verden. Northern Trust, et holdingselskap basert i Chicago, har kontorer i 18 amerikanske delstater og 16 internasjonale filialer i Nord-Amerika, Europa, Midt-Østen og Asia/Stillehavsområdet. Pr. 31. desember 2010 forvaltet Northern Trust verdier i forvaring på 4,1 billioner, og verdier under investeringsforvaltning på 643,6 milliarder dollar. I løpet av mer enn 120 år har Northern Trust opparbeidet seg et omdømme som bransjeleder innenfor kombinasjonen av enestående service og ekspertise med nyskapende produkter og teknologi. For mer informasjon, gå til www.northerntrust.com.

Northern Trust Corporation, hovedkontor: 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 USA, konstituert med begrenset ansvar i USA.

Northern Trust Company, London-kontoret (reg. nr. BR001960), Northern Trust Global Investments Limited (reg. nr. 03929218) og Northern Trust Global Services Limited (reg. nr. 04795756) autoriseres og reguleres av Financial Services Authority (Kredittilsynet).

Innholdet i og eventuelt opplenket innhold som åpnes via denne pressemeldingen er kun rettet mot kvalifiserte motparter og profesjonelle kunder, og skal ikke distribueres til eller bør ikke brukes som grunnlag av salgsinvestorer. For markeder i Asia/Stillehavsområdet er den kun rettet mot institusjonsinvestorer, ekspertinvestorer og profesjonelle investorer, og bør ikke brukes som grunnlag av salgsinvestorer.

 • Northern Trust (Guernsey) Limited, Northern Trust Fiduciary Services (Guernsey) Limited og Northern Trust International Fund Administration Services (Guernsey) Limited er lisensiert av Guernsey Financial Services Commission.
 • Northern Trust International Fund Administrators (Jersey) Limited og Northern Trust Fiduciary Services (Jersey) Limited er regulert av Jersey Financial Services Commission.
 • Northern Trust International Fund Administration Services (Irland) Limited og Northern Trust Fiduciary Services (Irland) Limited reguleres av Sentralbanken i Irland.
 • Northern Trust Global Services Limited har en nederlandsk filial som autoriseres og reguleres i Nederland av De Nederlandsche Bank.
 • Northern Trust Global Services Limited har en luxembourgsk filial som autoriseres og reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
 • Northern Trust Luxembourg Management Company S.A. reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
 • Northern Trust Global Services Limited driver i Abu Dhabi som et representantkontor med lisensnummer 13/238/2008 som autoriseres og reguleres av Sentralbanken i De forente arabiske emirater.
 • Northern Trust Company driver i Canada som The Northern Trust Company, Canada-filial, som er en autorisert utenlandsk bankfilial under Bankloven (Bank Act) (Canada). Forvaltningsrelaterte tjenester i Canada leveres av det heleide datterselskapet Northern Trust Company, Canada, et autorisert forvaltningsselskap under loven om forvaltnings- og låneselskaper (Trust & Loans Companies Act) (Canada). Innskudd i Northern Trust Company og deres datterskaper og tilknyttede selskaper forsikres ikke av det kanadiske innskuddsforsikringsforbundet (Canada Deposit Insurance Corporation).
 • Northern Trust Company driver i Australia som en utenlandsk autorisert innskuddstaker institusjon (utenlandsk ADI) og reguleres av australske reguleringsmyndigheter (Australian Prudential Regulation Authority).
 • Northern Trust Company o o f Hong Kong Limited er et verdipapirselskap som reguleres av rådet for verdipapir og terminvarer (Securities and Futures Commission).
 • Northern Trust Company har en Singapore-filial som er en utenlandsk grossistbank regulert av finansmyndighetene i Singapore.
 • Northern Trust Company har en filial i Kina som reguleres av det kinesiske bankreguleringsrådet
 • Northern Trust Global Investments Japan, K.K. reguleres av det japanske finanstjenesterådet.
 • Northern Trust Global Services Ltds (UK) svenske filial autoriseres av finanstjenesterådet (Financial Services Authority) og er underlagt regulering av Finansinspektionen.

Dokumenter og linker