Northland Resources: EKSTERN VURDERING AV LOVENDE FELT FORVENTES INNEN TRE MÅNEDER

23 juni 2009: I løpet av tre måneder forventer Northland Resources Inc. (Northland) å motta den første eksterne vurderingen av selskapets mest lovende prosjekt, Kaunisvaara-feltet i Nord-Sverige. Vurderingen, Preliminary Economic Assessment (PEA) utføres av Aker Solutions, og vil drøfte sentrale parametre og en vurdering av prosjektets kostnader.
 
Northlands ledelse hadde håpet at PEAen kunne ha blitt offentliggjort i løpet av sommeren, men pga den økonomiske situasjonen, har utstyrsleverandører og ingeniørselskaper blitt forespurt om å gi mer detaljert informasjon for leveranser og kjøpt av tjenester som gjenspeiler den globale finansielle uroen. Northlands ledelse mener at den ekstra tiden som vil medgå for å få et presist og oppdatert bilde, forsvarer en forsinket offentliggjøring av PEAen.
 
Kaunsivaara-feltet består av tre jernmalm-områder; Tapuli, Stora Sahavaara og Pellivuoma. I lys av den økonomiske situasjonen og lovende boretester, resultater av metallurgiske undersøkelser og tekniske vurderinger, har ledelsen valgt å fremskynde Kaunsivaara-prosjektet, særlig fordi det er forventet lave kapital- og driftskostnader, og fordi produksjonskapasiteten er i samsvar med den eksisterende infrastrukturen.
 
PEAen er et virkemiddel for å identifisere og utvikle prosjektet med fokus på kritiske faktorer og kostnader. En omfattende Bankable Feasibility Study (BFS), som vil inneholde en detaljert plan for hvordan gruvene kan utvinnes, vil være det neste naturlige skrittet, og er et omfattende arbeid. Resultatene fra PEAen vil være et viktig bidrag til BFSen.
 
For mer informasjon, kontakt:
Anders Hvide, Executive Chairman, Oslo: Tel.: +47 92 88 98 58
Deborah Craig, Vice President, Northland Resources AB, Stockholm: Tel.: +46 70 638 4300
 
Fakta om Northland
Utviklet av ledende gruveeksperter, skal Northland bidra til å møte Europas store etterspørsel etter jern. I Sverige og Finland kontrollerer Northland en av Europas aller siste uutnyttede områder med jernmalm. Jernmalm er viktig for å lage stål, en kritisk faktor for Europas industri.

Besøk vår hjemmeside: www.northlandresourcesinc.com