Aksjeprogram - meldepliktig handel

Report this content

Norway Royal Salmon ASA (NRS) har i dag solgt 19.747 egne aksjer til kurs NOK 203,48 per aksje i forbindelse med ledelsens syntetiske aksjeopsjonsprogram.

Deltagerne i det syntetiske aksjeopsjonsprogrammet har plikt til å kjøpe aksjer i NRS for utbetalt bonusbeløp etter skatt til volumveid snittkurs for NRS-aksjen for perioden 06. mars til 19. mars 2019. Snittkursen er NOK 203,48 per aksje.

Etter denne transaksjonen eier NRS 538.207 egne aksjer og har kontraktmessig rett til 985.756 egne aksjer, tilsvarende totalt 3,50 % av aksjekapitalen i selskapet.

I forbindelse med aksjekjøpsprogrammet har følgende primærinnsider i NRS kjøpt aksjer til en pris på NOK 203,48 per aksje:

Charles Høstlund har gjennom nærstående selskap kjøpt 19.747 aksjer. Total beholdning etter transaksjonen er 169.332 aksjer i NRS.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

Konsernsjef Charles Høstlund, 9941 8449

Finansdirektør Ola Loe, 9117 9411.