Aksjeprogram - meldepliktig handel

Report this content

Utbetaling knyttet til konsernets opsjonsprogram for ledende ansatte og nøkkelpersoner.

 

Norway Royal Salmon ASA (NRS) har i dag solgt totalt 64.103 egne aksjer til kurs NOK 202,04 per aksje i forbindelse med aksjeopsjonsprogram for ledende ansatte og nøkkelpersoner.

 

Deltagerne i aksjeopsjonsprogrammet har plikt til å kjøpe aksjer i NRS for beregnet bonusbeløp til volumveid snittkurs for NRS-aksjen for perioden 06. mars til 19. mars 2020. Snittkursen er NOK 202,04 per aksje.

 

Aksjer i selskapet er overført til følgende primærinsidere 20. mars 2020:

 • Charles Høstlund har gjennom nærstående selskap mottatt 13.577 aksjer
 • Ola Loe har gjennom nærstående selskap mottatt 10.297 aksjer
 • Klaus Hatlebrekke har gjennom nærstående selskap mottatt 8.504 aksjer
 • Arve Olav Lervåg har mottatt 7.680 aksjer
 • Per Magne Bølgen har mottatt 3.152 aksjer
 • Ingrid Rønning har mottatt 1.159 aksjer
 • Jan Pål Johannesen har mottatt 1.178 aksjer

 

Primærinnsiderne listet nedenfor har 20. mars 2020 solgt følgende antall aksjer tilbake til NRS for å dekke skattepliktig beløp for mottagelse av ovenstående aksjer:

 • Charles Høstlund har gjennom nærstående selskap solgt 6.788 aksjer
 • Ola Loe har gjennom nærstående selskap solgt 5.148 aksjer
 • Klaus Hatlebrekke har gjennom nærstående selskap solgt 4.252 aksjer
 • Arve Olav Lervåg har solgt 3.840 aksjer
 • Per Magne Bølgen har solgt 1.576 aksjer
 • Ingrid Rønning har solgt 579 aksjer
 • Jan Pål Johannesen har solgt 589 aksjer

 

Norway Royal Salmon ASA (NRS) sitt samlede tilbakekjøp av egne aksjer er totalt 31.626 aksjer til kurs NOK 202,04 per aksje for å dekke skattepliktig beløp hos opsjonsinnehaverne.

 

Etter disse transaksjonene har primærinsiderne følgende aksjebeholdninger:

 • Charles Høstlund har gjennom nærstående selskap totalt 179.626 aksjer
 • Ola Loe har gjennom nærstående selskap totalt 234.844 aksjer
 • Klaus Hatlebrekke har gjennom nærstående selskap totalt 146.942 aksjer
 • Arve Olav Lervåg har totalt 4.534 aksjer
 • Per Magne Bølgen har totalt 2.728 aksjer
 • Ingrid Rønning har totalt 5.196 aksjer
 • Jan Pål Johannesen har totalt 699 aksjer

 

Etter disse transaksjonene eier NRS 108.334 egne aksjer og har kontraktmessig rett til 994.609 egne aksjer, tilsvarende totalt 2,53 % av aksjekapitalen i selskapet.

 

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

Konsernsjef Charles Høstlund, 9941 8449

Finansdirektør Ola Loe, 9117 9411

Abonner