Infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokalitet Kråkeberget

Report this content

NRS sin oppdrettsvirksomhet har fått påvist fiskesykdommen ILA ved lokaliteten Kråkeberget. Lokaliteten har to fiskegrupper. Den ene gruppen på 0,5 millioner fisk har en snittvekt på 4,5 kilo og den andre gruppen på 0,8 millioner fisk har en snittvekt på 1,6 kilo. Konsekvensene av sykdomspåvisningen er vanskelig å anslå nå, men dette vil sannsynligvis redusere NRS sitt forventede slaktevolum for 2021. NRS arbeider videre med å kartlegge konsekvensene og vi vil komme tilbake med mer informasjon i rapporteringen for andre kvartal 2021.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

Denne informasjonen anses å være innsideinformasjon i henhold til EUs markedsmisbruksforordning og er underlagt opplysningskrav i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Meldingen er offentliggjort på vegne av NRS av Bjørn Kleven, Konsernregnskapssjef, 9. juni 2021 kl. 13.08.