Meldepliktig handel – kjøp av aksjer og forlengelse av TRS avtale

Styreleder i Norway Royal Salmon ASA («NRS»), Helge Gåsø, har i dag gjennom Gåsø Næringsutvikling AS benyttet sin kontraktsmessige rett til å kjøpe 100.000 aksjer i NRS til kurs NOK 205,00 per aksje, samtidig har Gåsø Næringsutvikling AS forlenget en TRS (Total Return Swap) med gjenværende aksjer på 150.000 aksjer i NRS til 17. januar 2020. I forbindelse med nevnte TRS avtale har Gåsø Næringsutvikling AS inngått en kontraktsmessig rett til å erverve 150.000 aksjer i NRS til NOK 209,02 per aksje. Etter denne transaksjonen og forlengelsen av TRS avtalen eier Gåsø Næringsutvikling AS eller har kontraktmessig rett til totalt 7.143.188 aksjer i NRS, tilsvarende 16,39 % av aksjekapitalen i selskapet.

Kontakter

  • Norway Royal Salmon ASA
    Ferjemannsveien 10, 7014 Trondheim Postboks 2608, Sentrum 7414 Trondheim
    +47 73 92 43 00
  • Ola Loe

    Finansdirektør

Abonner