Meldepliktig handel – kjøp av egne aksjer og forlengelse av TRS avtale

Report this content

Norway Royal Salmon ASA (NRS) har i dag benyttet sin kontraktsmessige rett til å kjøpe 500.000 egne aksjer til kurs NOK 216,50 per aksje, samtidig har selskapet forlenget en TRS (Total Return Swap) med gjenværende aksjer på 985.756 aksjer i NRS til 13. september 2019. I forbindelse med nevnte TRS avtale har NRS inngått en kontraktsmessig rett til å erverve 985.756 aksjer i NRS til NOK 219,460457 per aksje. Etter denne transaksjonen og forlengelsen av TRS avtale eier NRS 557.954 egne aksjer og har kontraktmessig rett til 985.756 egne aksjer, tilsvarende samlet 3,54 % av aksjekapitalen i selskapet.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

Finansdirektør Ola Loe, 9117 9411

Abonner