Meldepliktig handel (NRS) - kjøp av aksjer ved utøvelse av TRS avtale

Report this content

Styreleder i Norway Royal Salmon ASA, Helge Gåsø, har i dag gjennom Gåsø Næringsutvikling AS benyttet sin kontraktsmessige rett til å kjøpe 150 000 aksjer i Norway Royal Salmon til kurs NOK 223,40 per aksje. Samtidig opphører TRS (Total Return Swap) på tilsvarende antall aksjer. Etter denne transaksjonen eier Helge Gåsø gjennom nærstående selskap 150 000 aksjer i Norway Royal Salmon, tilsvarende 0,34 % av aksjekapitalen i selskapet.

Abonner