Mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokalitet Ørnfjordbotn i Region Nord

Report this content

NRS sin oppdrettsvirksomhet i Region Nord har mistanke om fiskesykdommen ILA ved lokaliteten Ørnfjordbotn i Troms. Lokaliteten har 0,3 millioner fisk med en snittvekt på 1,3 kilo. NRS avventer bekreftelse på analyser fra analyseselskapet for endelig konstatering av ILA. Ved en endelig konstatering vil fisken bli destruert i løpet av kort tid og EBIT for tredje kvartal 2018 vil bli belastet med en estimert kostnad på MNOK 12.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

  • Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449
  • Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411

Abonner