Nøkkelinformasjon ved utbytte for Norway Royal Salmon (NRS)

Utbyttebeløp: 6,00 per aksje. Fordelt med et kontantutbytte på 4,20 per aksje og utdeling av aksjer i NRS fra selskapets beholdning av egne aksjer.

Annonsert valuta: NOK

Siste dag inklusive: 6. juni 2019

Ex-dato: 7. juni 2019

Eierregisterdato: 11. juni 2019

Betalingsdato: På eller omkring 17. juni 2019

Vedtaksdato: 6. juni 2019

Øvrig informasjon: Antall aksjer til utdeling totalt og per utestående aksje vil bli fastsatt basert på aksjenes volumvektede gjennomsnittskurs på Oslo Børs fem handelsdager før generalforsamlingen, og vil bli offentliggjort senest på dagen for generalforsamlingsmøtet. Siste dag i verdsettelsesperioden settes av praktiske grunner til 31. mai 2019. Brøkdeler av aksjer vil ikke bli utdelt. Antallet aksjer den enkelte VPS-registrerte aksjonær vil motta vil bli rundet opp til nærmeste hele antall aksjer.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411

Abonner