Nøkkelinformasjon ved utbytte for Norway Royal Salmon (NRS)

Utbyttebeløp: 10,00 per aksje. Fordelt med et kontantutbytte på 7,50 per aksje og utdeling av aksjer i NRS fra selskapets beholdning av egne aksjer.

Annonsert valuta: NOK

Siste dag inklusive: 4. juni 2020

Ex-dato: 5. juni 2020

Eierregisterdato: 8. juni 2020

Betalingsdato: På eller omkring 15. juni 2020

Vedtaksdato: 4. juni 2020

Øvrig informasjon: Antall aksjer til utdeling totalt og per utestående aksje vil bli fastsatt basert på aksjenes volumvektede gjennomsnittskurs på Oslo Børs fem handelsdager før generalforsamlingen, og vil bli offentliggjort senest på dagen for generalforsamlingsmøtet. Siste dag i verdsettelsesperioden settes av praktiske grunner til 29. mai 2020. Brøkdeler av aksjer vil ikke bli utdelt. Antallet aksjer den enkelte VPS-registrerte aksjonær vil motta vil bli rundet opp til nærmeste hele antall aksjer.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411

Kontakter

  • Norway Royal Salmon ASA
    Ferjemannsveien 10, 7014 Trondheim Postboks 2608, Sentrum 7414 Trondheim
    +47 73 92 43 00
  • Ola Loe

    Finansdirektør

Abonner