Norway Royal Salmon: Aksjeprogram - meldepliktig handel

Norway Royal Salmon ASA (NRS) har i dag solgt 19.255 egne aksjer til kurs NOK 155,71 per aksje i forbindelse med ledelsens syntetiske aksjeopsjonsprogram.

Deltagerne i det syntetiske aksjeopsjonsprogrammet har plikt til å kjøpe aksjer i NRS for utbetalt bonusbeløp etter skatt til volumveid snittkurs for NRS-aksjen for perioden 06. mars til 19. mars. Snittkursen er NOK 155,71 per aksje.

Etter denne transaksjonen eier NRS 63.188 egne aksjer og har kontraktmessig rett til 1.775.377 egne aksjer, tilsvarende totalt 4,22 % av aksjekapitalen i selskapet.

I forbindelse med aksjekjøpsprogrammet har følgende primærinnsider i NRS kjøpt aksjer til en pris på NOK 155,71 per aksje:

Charles Høstlund har gjennom nærstående selskap kjøpt 19.255 aksjer. Total beholdning etter transaksjonen er 148.540 aksjer i NRS.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

Konsernsjef Charles Høstlund, 9941 8449

Finansdirektør Ola Loe, 9117 9411.

Abonner