Norway Royal Salmon: Årsrapport for 2018

Vedlagt følger Norway Royal Salmon’s årsrapport for 2018, inkludert bærekraftsrapport og fullstendig årsregnskap med noter. Årsrapporten er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.norwayroyalsalmon.com.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411

Kontakter

  • Norway Royal Salmon ASA
    Ferjemannsveien 10, 7014 Trondheim Postboks 2608, Sentrum 7414 Trondheim
    +47 73 92 43 00
  • Ola Loe

    Finansdirektør

Abonner

Dokumenter og linker