Norway Royal Salmon: Årsrapport for 2018

Vedlagt følger Norway Royal Salmon’s årsrapport for 2018, inkludert bærekraftsrapport og fullstendig årsregnskap med noter. Årsrapporten er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.norwayroyalsalmon.com.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411

Abonner

Dokumenter og linker