Norway Royal Salmon: Innkalling til ordinær generalforsamling

Report this content

Vedlagt følger innkalling til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ("Selskapet"), som vil bli avholdt i Trondheim 31. mai 2018. Innkallingen vil bli postlagt til alle aksjeeiere innen 8. mai 2018.

Styret foreslår at det utbetales et utbytte for 2017 med NOK 5,20 per aksje, ved en kontantutdeling på NOK 3,90 per aksje samt utdeling av aksjer i Selskapet fra Selskapets beholdning av egne aksjer.

Antall aksjer til utdeling totalt og per utestående aksje vil bli fastsatt basert på aksjenes volumvektede gjennomsnittskurs på Oslo Børs fem handelsdager før generalforsamlingen, og vil bli offentliggjort på dagen for generalforsamlingsmøtet. Siste dag i verdsettelsesperioden settes av praktiske grunner til 25. mai 2018.

Brøkdeler av aksjer vil ikke bli utdelt. Antallet aksjer den enkelte VPS-registrerte aksjonær vil motta vil bli rundet opp til nærmeste hele antall aksjer.

Selskapet vil generelt ikke vurdere eller kommentere aksjonærenes skatteposisjoner. Det påpekes imidlertid at Selskapet vil ta det standpunkt at utdelingen av aksjer ikke er å anse som utdeling av utbytte etter norske skatteregler. Følgelig vil Selskapet ikke tilbakeholde kildeskatt for sine utenlandske aksjonærer. Inngangsverdien for de utdelte aksjer antas for norske aksjonærer å være 0, men etter det Selskapet forstår vil skattemyndighetene foreta en forholdsmessig justering av inngangsverdiene i den enkelte aksjonærs samlede aksjebeholdning.  

Forutsatt at generalforsamlingen fatter beslutning i tråd med styrets forslag, vil aksjene handle eksklusiv rett til utbytte fra og med 1. juni 2018. Utbyttet vil bli utbetalt og aksjene overført på eller omkring 8. juni 2018.

Årsrapporten for 2017 ble offentliggjort ved børsmelding 27. april 2018 og er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411

www.norwayroyalsalmon.com