Norway Royal Salmon: Innkalling til ordinær generalforsamling

Report this content

Vedlagt følger innkalling til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ("Selskapet"), som vil bli avholdt i Trondheim 6. juni 2019. Innkallingen vil bli postlagt til alle aksjeeiere innen 10. mai 2019.

Styret foreslår at det utbetales et utbytte for 2018 med NOK 6,00 per aksje, ved en kontantutdeling på NOK 4,20 per aksje samt utdeling av aksjer i Selskapet fra Selskapets beholdning av egne aksjer.

Antall aksjer til utdeling totalt og per utestående aksje vil bli fastsatt basert på aksjenes volumvektede gjennomsnittskurs på Oslo Børs fem handelsdager før generalforsamlingen, og vil bli offentliggjort før dagen for generalforsamlingsmøtet. Siste dag i verdsettelsesperioden settes av praktiske grunner til 31. mai 2019.

Brøkdeler av aksjer vil ikke bli utdelt. Antallet aksjer den enkelte VPS-registrerte aksjonær vil motta vil bli rundet opp til nærmeste hele antall aksjer.

Selskapet vil generelt ikke vurdere eller kommentere aksjonærenes skatteposisjoner. Det påpekes imidlertid at Selskapet vil ta det standpunkt at utdelingen av aksjer ikke er å anse som utdeling av utbytte etter norske skatteregler. Følgelig vil Selskapet ikke tilbakeholde kildeskatt for sine utenlandske aksjonærer. Inngangsverdien for de utdelte aksjer antas for norske aksjonærer å være 0, men etter det Selskapet forstår vil skattemyndighetene foreta en forholdsmessig justering av inngangsverdiene i den enkelte aksjonærs samlede aksjebeholdning.  

Forutsatt at generalforsamlingen fatter beslutning i tråd med styrets forslag, vil aksjene handles eksklusiv rett til utbytte fra og med 7. juni 2019. Utbyttet vil bli utbetalt og aksjene overført på eller omkring 17. juni 2019.

Årsrapporten for 2018 ble offentliggjort ved børsmelding 30. april 2019 og er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411

www.norwayroyalsalmon.com