Norway Royal Salmon: Meldepliktig handel - forlengelse av TRS avtale

Meldepliktig handel - forlengelse av TRS avtale

Norway Royal Salmon ASA («NRS») har i dag forlenget en TRS (Total Return Swap) på 1.775.377 aksjer i NRS til 13. september 2018. I forbindelse med nevnte TRS avtale har NRS inngått en kontraktsmessig rett til å erverve 1.775.377 aksjer i NRS til NOK 154,38888 per aksje. Etter denne forlengelsen eier NRS 82.443 egne aksjer og har kontraktmessig rett til 1.775.377 egne aksjer, tilsvarende samlet 4,26 % av aksjekapitalen i selskapet.

For ytterligere informasjon kontakt:

Finansdirektør Ola Loe, 9117 9411

Kontakter

  • Norway Royal Salmon ASA
    Ferjemannsveien 10, 7014 Trondheim Postboks 2608, Sentrum 7414 Trondheim
    +47 73 92 43 00
  • Ola Loe

    Finansdirektør

Abonner