Norway Royal Salmon: Meldepliktig handel - forlengelse av TRS avtale

Report this content

Meldepliktig handel - forlengelse av TRS avtale

Norway Royal Salmon ASA («NRS») har i dag forlenget en TRS (Total Return Swap) på 1.485.756 aksjer i NRS til 14. mars 2019. I forbindelse med nevnte TRS avtale har NRS inngått en kontraktsmessig rett til å erverve 1.485.756 aksjer i NRS til NOK 199,4201 per aksje. Etter denne forlengelsen eier NRS 57.954 egne aksjer og har kontraktmessig rett til 1.485.756 egne aksjer, tilsvarende samlet 3,54 % av aksjekapitalen i selskapet.

For ytterligere informasjon kontakt:

Finansdirektør Ola Loe, 9117 9411

Abonner