Norway Royal Salmon: Nøkkelinformasjon ved utbytte

Report this content

Utbyttebeløp: 5,20 per aksje. Fordelt med et kontantutbytte på 3,90 per aksje og utdeling av aksjer i NRS fra selskapets beholdning av egne aksjer.

Annonsert valuta: NOK

Siste dag inklusive: 31. mai 2018

Ex-dato: 1. juni 2018

Eierregisterdato: 4. juni 2018

Betalingsdato: På eller omkring 8. juni 2018

Vedtaksdato: 31. mai 2018

Øvrig informasjon: Antall aksjer til utdeling totalt og per utestående aksje vil bli fastsatt basert på aksjenes volumvektede gjennomsnittskurs på Oslo Børs fem handelsdager før generalforsamlingen, og vil bli offentliggjort senest på dagen for generalforsamlingsmøtet. Siste dag i verdsettelsesperioden settes av praktiske grunner til 25. mai 2018. Brøkdeler av aksjer vil ikke bli utdelt. Antallet aksjer den enkelte VPS-registrerte aksjonær vil motta vil bli rundet opp til nærmeste hele antall aksjer.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411

Abonner