Norway Royal Salmon (NRS) – Styrebehandlet endelig årsregnskap for 2018

Report this content

Styret i Norway Royal Salmon ASA har i møte den 11. april 2019 behandlet og godkjent endelig årsregnskap for 2018.

Endelig regnskap, herunder foreslått utbytte på NOK 6,00 per aksje, er i tråd med foreløpig regnskap offentliggjort 12. februar 2019. Utbytte fordeles med et kontantutbytte på NOK 4,20 per aksje og utdeling av aksjer i NRS fra selskapets beholdning av egne aksjer. Et eventuelt vedtatt utbytte fra generalforsamlingen medfører at aksjene i Norway Royal Salmon ASA noteres eks. utbytte på NOK 6,00 pr aksje fra og med den 7. juni 2019.

En elektronisk versjon av årsregnskapet distribueres via Oslo Børs og på www.norwayroyalsalmon.com 30. april 2019.

Ordinær generalforsamling avholdes i Trondheim torsdag 6. juni 2019. Innkalling med vedlegg vil bli distribuert via Oslo Børs og www.norwayroyalsalmon.com.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411

Abonner