Norway Royal Salmon (NRS): Aksjeprogram - meldepliktig handel

Report this content

Utbetaling knyttet til konsernets opsjonsprogram for ledende ansatte og nøkkelpersoner.

Norway Royal Salmon ASA (NRS) har i dag solgt totalt 6 484 egne aksjer til kurs NOK 214,79 per aksje i forbindelse med aksjeopsjonsprogram for ledende ansatte og nøkkelpersoner.

Deltagerne i aksjeopsjonsprogrammet har plikt til å kjøpe aksjer i NRS for beregnet bonusbeløp til volumveid snittkurs for NRS-aksjen for perioden 08. mars til 19. mars 2021. Snittkursen er NOK 214,79 per aksje.

Aksjer i selskapet er overført til følgende primærinsidere 22. mars 2021:

 • Charles Høstlund har gjennom nærstående selskap mottatt 1.369 aksjer
 • Ola Loe har gjennom nærstående selskap mottatt 1.038 aksjer
 • Klaus Hatlebrekke har gjennom nærstående selskap mottatt 857 aksjer
 • Tore Evjen har mottatt 730 aksjer
 • Arve Olav Lervåg har mottatt 774 aksjer

Primærinnsiderne listet nedenfor har 22. mars 2021 solgt følgende antall aksjer tilbake til NRS for å dekke skattepliktig beløp for mottagelse av ovenstående aksjer:

 • Charles Høstlund har gjennom nærstående selskap solgt 684 aksjer
 • Ola Loe har gjennom nærstående selskap solgt 519 aksjer
 • Klaus Hatlebrekke har gjennom nærstående selskap solgt 428 aksjer
 • Tore Evjen har solgt 365 aksjer
 • Arve Olav Lervåg har solgt 387 aksjer

Norway Royal Salmon ASA (NRS) sitt samlede tilbakekjøp av egne aksjer er totalt 3.196 aksjer til kurs NOK 214,79 per aksje for å dekke skattepliktig beløp hos opsjonsinnehaverne.

Etter disse transaksjonene har primærinsiderne følgende aksjebeholdninger:

 • Charles Høstlund eier selv og har gjennom nærstående selskap totalt 182.206 aksjer
 • Ola Loe eier selv og har gjennom nærstående selskap totalt 237.839 aksjer
 • Klaus Hatlebrekke har gjennom nærstående selskap totalt 148.921 aksjer
 • Tore Evjen har totalt 913 aksjer
 • Arve Olav Lervåg har totalt 1.938 aksjer

Etter disse transaksjonene eier NRS 650.171 egne aksjer, tilsvarende totalt 1,49 % av aksjekapitalen i selskapet.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

Konsernsjef Charles Høstlund, 9941 8449

Finansdirektør Ola Loe, 9117 9411