Norway Royal Salmon (NRS): Fratredelse av styremedlem

Report this content

Norway Royal Salmon ASA ("Selskapet") har i dag mottatt fratredelseserklæring fra styremedlem, Dagfinn Eliassen, som har besluttet å fratre sin stilling som styremedlem i Norway Royal Salmon ASA med virkning fra 10. januar 2022.

Det gjenværende styret i Selskapet, bestående av syv styremedlemmer, oppfyller kravene til styresammensetning.

Selskapet takker Dagfinn Eliassen for hans tjeneste og bidrag til Selskapet som styremedlem.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Ola Loe, CFO

Mob: + 47 911 79 411

E-mail: ola.loe@salmon.no

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner