Norway Royal Salmon (NRS) har fått innvilget grønn finansiering på MNOK 400 fra Danske Bank

Report this content

I første kvartal 2019 ble konsernets kredittramme økt fra MNOK 1 400 til MNOK 2 000. Det er MNOK 400 av denne kredittrammen som nå konverteres til grønt lån. Det er gledelig å oppleve at vår satsning på bærekraftig produksjon også verdsettes hos banken og gir uttelling i gunstigere lånevilkår.

Norway Royal Salmon mener bærekraftig produksjon av laks er svært viktig for vår langsiktige finansielle verdiskapning. Vi skal levere næringsrik laks med høy kvalitet med hjelp av trygge og engasjerte medarbeidere samtidig som vi sørger for minimal miljømessig konsekvens. Norway Royal Salmon jobber med å få på plass de strengeste miljøsertifikatene innenfor vår næring, Aquaculture Stewardship Council (ASC)-standard. ASC-sertifisert fisk er produsert på en særdeles ansvarsfull og bærekraftig måte innenfor svært strenge krav.  Norway Royal Salmon er allerede sertifisert på 60 % av lokalitetene i Region Nord og har som mål å være 100 % sertifisert på de aktive lokalitetene innen år 2022. 

Norway Royal Salmon er kontinuerlig fokusert på fremtidsrettede løsninger. I 2018 resulterte dette i tildeling av 8 utviklingstillatelser for utvikling av Arctic Offshore Farming. Arctic Offshore Farming innebærer et potensial til å løse næringens arealutfordringer ved at anlegget er designet for lokaliteter med værmessig eksponering hvor dagens oppdrettsutstyr ikke kan benyttes. Prosjektet kan i tillegg bidra positivt til miljøutfordringene med lakselus ved at merden er nedsenkbar til under antatt «lusebelte» i sjøen. Dette kan redusere lusepåslagene på fisken. Ambisjonen er å kombinere kunnskap fra oppdrettsnæringen med offshore kompetanse for å utvikle fremtidens havbruksnæring og med det sikre fremtidig bærekraftig vekst for norsk havbruksnæring.

Det grønne lånet vil bidra til å finansiere de to store investeringsprosjektene som pågår, Arctic Offshore Farming og nytt settefiskanlegg.

Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411 kan kontaktes for ytterligere informasjon.

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 39 426 tonn MTB for lakseoppdrett fordelt på 34 746 tonn MTB i Region Nord lokalisert i Vest-Finnmark og Troms og 4 680 tonn MTB i Region Sør i området omkring Haugesund.  I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 10 oppdrettskonsesjoner og Arctic Fish på Island som har lisenser for 11 000 tonn. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.