Norway Royal Salmon (NRS): Inngår en aksjekjøpsavtale for å selge sin eierandel på 36,1 % i Måsøval Fishfarm AS

Report this content

Norway Royal Salmon er tilfreds med å kunngjøre en avtale om å selge sin eierandel på 36,1 % i det tilknyttede selskapet Måsøval Fishfarm AS til Måsøval Fiskeoppdrett AS som eide de øvrige aksjene fra før. Estimert vederlag for aksjene er MNOK 143. I tillegg vil NRS motta MNOK 30 i utbytte for 2020.

Gjennomføring av transaksjonen er med grunnlag i balansen pr 31. mars 2021 og at salgsbetingelsene i aksjekjøpsavtalen oppfylles.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

CEO Charles Høstlund, +47 994 18 449

CFO Ola Loe, +47 911 79 411

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 11 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat

.Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Abonner