Norway Royal Salmon (NRS): Korreksjon: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Report this content

Korreksjon av børsmelding sendt tirsdag 22 mars 2022 kl 16.25

Korreksjonen er sendt da vedlegget i den i den opprinnelige meldingen manglet en sak. Korrekt innkalling er vedlagt denne meldingen.

Korrigert melding:

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA torsdag 17. mars 2022 kl 09.00 i Ferjemannsveien 10, Trondheim. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling er vedlagt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411Om Norway Royal Salmon ASA:
Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 17 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Abonner

Dokumenter og linker