Norway Royal Salmon (NRS): Mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) i driftsområdet Dønnesfjord

Report this content

NRS sin oppdrettsvirksomhet har mistanke om fiskesykdommen ILA i driftsområdet Dønnesfjord som omfatter lokalitetene Næringsbukta, Klubben og Børfjord. NRS har 2,3 millioner fisk med en snittvekt på 3,3 kilo i dette driftsområdet. NRS avventer bekreftelse på analyser fra analyseselskapet for endelig konstatering av ILA. Konsekvensene av en eventuell sykdomspåvisning er derfor vanskelig å anslå nå. NRS arbeider videre med å kartlegge mulig smitteomfang og vi vil komme nærmere tilbake til konsekvensene.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

 

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 35 035 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Vest-Finnmark og Troms. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 11 oppdrettskonsesjoner og Arctic Fish på Island som har lisenser for 11 000 tonn. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Abonner