Norway Royal Salmon (NRS): Presentasjon av 2. kvartal 2022

Report this content

Norway Royal Salmon ASA vil offentliggjøre resultater for andre kvartal 2022 31. august 2022. Presentasjonen av andre kvartal 2022 vil være tilgjengelig som webcast kl. 08:00 CET på NRS sin hjemmeside www.norwayroyalsalmon.com samme dag.

CEO Charles Høstlund og Konstituert CFO Bjørn Kleven vil representere selskapet.

Kvartalsrapport og presentasjon vil bli offentliggjort kl. 06:30.

For ytterligere informasjon kontakt:
CEO Charles Høstlund
Tlf: +47 994 184 49
E-mail: charles.hostlund@salmon.no

.

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon (NRS) konsern eier 36 455 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 21 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i to tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har ni oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne informasjonen anses å være innsideinformasjon i henhold til EUs markedsmisbruksforordning og er underlagt opplysningskrav i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner