Norway Royal Salmon (NRS): Q2-20 Trading update

Report this content

Slaktet volum for andre kvartal 2020 ble 7,9 tonn (1 000 gwt)

Fullstendig rapport for andre kvartal 2020 blir offentliggjort den 25. august 2020 klokken 06.30.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

  · Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411

 

Om Norway Royal Salmon ASA:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 35 035 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 11 oppdrettskonsesjoner og Arctic Fish på Island som har lisenser for 11 000 tonn. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Abonner