Norway Royal Salmon (NRS): Q2-21 Trading update

Report this content

Slaktet volum for andre kvartal 2021 ble 9,7 tusen tonn sløyd vekt, fordelt på følgende segmenter:

  • Oppdrett Norge         :   7,9 tusen tonn sløyd vekt
  • Oppdrett Island         :   1,8 tusen tonn sløyd vekt

Fullstendig rapport for andre kvartal 2021 blir offentliggjort den 23. august 2021 klokken 06.30.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ola Loe, CFO

Mob: + 47 911 79 411

Mail: ola.loe@salmon.no

 

Om Norway Royal Salmon ASA:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 17 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Abonner