Norway Royal Salmon (NRS): Q4 20 - Operasjonell EBIT på MNOK 17

Report this content

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for fjerde kvartal 2020 på MNOK 17 og en EBIT pr. kg på NOK 5,05. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 136 og NOK 17,71.

- Markedsprisen på laks har vært lav i kvartalet og er påvirket av Covid-19 pandemien. Marginene våre i dette kvartalet er derfor preget av dette, selv om produksjonskostnaden er redusert noe fra forrige kvartal. Biomassen i sjøen har økt gjennom kvartalet og er 15 % høyere enn ved utgangen av samme kvartal forrige år.  Det gjør at NRS har tilnærmet fullt utnyttet sine tillatelser ved utgangen av kvartalet, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

For hele 2020 har NRS driftsinntekter på 5,1 milliarder og oppnådde en operasjonell EBIT på MNOK 246. Styret foreslår et utbytte på NOK 3,00 pr aksje for 2020.

NRS har en god finansiell posisjon med MNOK 1 422 i ubenyttede kredittrammer ved utgangen av fjerde kvartal 2020. NRS har styrket sin finansielle kapasitet i løpet av kvartalet og er innvilget MNOK 800 i økt låneramme med et bærekraftslån. Utbetalinger til selskapets vekstinvesteringer i Arctic Offshore Farming og nytt settefiskanlegg og er hovedårsaken til at netto rentebærende gjeld er økt i kvartalet med MNOK 577 til MNOK 1 522. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er på MNOK 3 131 som gir en egenkapitalandel på 54 %.

Oppdrettsvirksomheten

Oppdrettsvirksomheten oppnådde en operasjonell EBIT i fjerde kvartal 2020 på MNOK 36,1 mot MNOK 146,0 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 5,05 mot NOK 17,71 i tilsvarende kvartal i fjor.

NRS slaktet et volum på 7 148 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 13 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år. For 2020 ble det totale slaktevolumet på 30 509 tonn og for 2021 forventes slaktevolumet å bli 40 000 tonn, som er en økning på 31 % sammenlignet med 2020. Solgt volum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 23 244 tonn laks, som er 6 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år.

- Vi er i disse dager i sluttfasen av noteringsprosessen av Arctic Fish på Euronext Growth på Oslo Børs, og som en del av denne prosessen har NRS økt sin eierandel til 51,3 %. Arctic Fish er et islandsk oppdrettsselskap som anslår å slakte 12 000 tonn laks i 2021 og har for tiden en produksjonskostnad på linje med gjennomsnittet for norske oppdrettsselskaper. Arctic Fish har et betydelig vekstpotensial og anslår et slaktevolum på omtrent 24 000 tonn i 2025, sier Charles Høstlund.

 

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

  • Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449

  • Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 11 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 11 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.