Norway Royal Salmon (NRS): Q4-21 Trading update

Report this content

Slaktet volum for fjerde kvartal 2021 ble 13,2 tusen tonn sløyd vekt (tgw). Dette gir et slaktet volum på 49,6 tusen tonn sløyd vekt for hele 2021. Dette er fordelt på følgende segmenter:

                                   Q4-2021                                               FY 2021

Oppdrett Norge        : 10,3 tusen tgw                                     38,1 tusen tgw

Oppdrett Island        :   2,9 tusen tgw                                      11,5 tusen tgw

Fullstendig rapport for fjerde kvartal 2021 blir offentliggjort den 23. februar 2022 klokken 06.30.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ola Loe, CFO

Mob: + 47 911 79 411

Mail: ola.loe@salmon.no

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 17 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Abonner