Norway Royal Salmon (NRS): Utfisjonering og salg av Region Sør

Report this content

Denne meldingen er utarbeidet og offentligjort i henhold til punkt 3.4.1 og 3.4.2 i Løpende Forpliktelser for børsnoterte selskaper.

Norway Royal Salmon ASA (NRS) har inngått en avtale med Tombre Fiskeanlegg AS, Lingalaks AS og Eidesvik Laks AS (Kjøperne) om salg av samtlige aksjer i Sør Farming AS (Transaksjonen), et heleid datterselskap av NRS som etter gjennomføringen av en fisjon av NRS Farming AS vil eie NRS sin oppdrettsvirksomhet Region Sør.

Som vederlag for aksjene i Sør Farming AS er det avtalt en kjøpesum på MNOK 1 240 på gjeld- og kontantfri basis. Kjøpesummen gjøres opp kontant og er finansiert av Kjøperne dels med egenkapital og dels med lånefinansiering.  

I forbindelse med Transaksjonen har partene også inngått et langsiktig samarbeid på kjøp og salg av fisk. 

Transaksjonen antas gjennomført i desember 2019, og er betinget av at fisjonen av NRS Farming AS er gjennomført. 

«Den strategiske vurderingen av Region Sør er nå gjennomført, og vi har konkludert med at vi selger virksomheten. NRS er godt fornøyd med prisen vi har oppnådd, samt at vi kan videreutvikle samarbeidet med Kjøperne på eksport av fisk, og slik fortsette å styrke vår egen salgsavdeling. Vi er glad for at Kjøperne har lokal tilhørighet, ambisjoner og ressurser til å utvikle virksomheten videre», uttaler Konsernsjef Charles Høstlund i Norway Royal Salmon.

Beskrivelse av Region Sør / Sør Farming AS

Virksomheten i Region Sør som fisjoneres ut av NRS Farming AS og inn i Sør Farming AS eier og driver seks tillatelser for oppdrett av laks med produksjon på 4 680 tonn maksimalt tillatt biomasse («MTB») i området omkring Haugesund. Virksomheten har ca. 30 ansatte, og ledes av regiondirektør Rolf Berg.  

Styret i Sør Farming AS består i dag av Charles Høstlund og Ola Loe, men sammensetningen av styret vil endres etter gjennomføringen av Transaksjonen. 

Nøkkeltall resultatregnskap for Region Sør

Resultatregnskap   (NOKm) 2016 2017 2018 Q2 2019 YTD Q2 2019 Q2 2018 YTD Q2 2018
Driftsinntekter 322.5 415.6 317.7 53.5 113.5 150.9 223.4
Driftskostnader 220.9 265.6 240.3 51.1 108.4 95.4 146.5
Operasjonell EBIT 101.6 150.0 77.4 2.3 5.1 55.5 76.9
Slaktet volum
  (tonn HOG)
5,151 7,221 5,586 869 1,949 2,407 3,746
Operasjonell EBIT/ kg NOK 19.7 20.8 14.2 2.7 2.6 23.9 21.1

Historiske balansetall for virksomheten er ikke tilgjengelig siden virksomheten etableres gjennom en fisjon fra en eksisterende virksomhet. 

Transaksjonen er ledd i NRS' strategi om å konsentrere og styrke sin virksomhet i Nord-Norge og på Island. 

«Gjennom salg av denne virksomheten ønsker vi å konsentrere vår aktivitet om Nord-Norge
og på Island. Selskapet har for tiden store investeringsprosjekter som vil videreutvikle vår virksomhet i nord. Vi har som ambisjon å utvikle fremtidens oppdrettsnæring gjennom videreutvikling av driften, innovasjon og ny teknologi, og vi vil gjøre det med Nord-Norge i sentrum. Transaksjonen gir NRS ytterligere finansiell fleksibilitet til å vurdere nye vekstmuligheter», sier Charles Høstlund.

Det er inngått avtaler med enkelte ledende ansatte i Region Sør om bonuser i forbindelse med Transaksjonen.  

DNB Markets er finansiell rådgiver for NRS i forbindelse med Transaksjonen og Advokatfirmaet Wiersholm er juridisk rådgiver for NRS i forbindelse med Transaksjonen. 

Kontakt oss for ytterligere informasjon: 

· Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449 

· Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411. 

Om Norway Royal Salmon ASA 

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 34 746 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Vest-Finnmark og Troms. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 10 oppdrettskonsesjoner, samt Arctic Fish på Island. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon. 

Abonner