Norway Royal Salmon: Ordinær generalforsamling

Report this content

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA (NRS) torsdag 31. mai 2018 klokken 13.00. Alle forslag til vedtak fra styret og valgkomiteen ble vedtatt som foreslått.

Generalforsamlingen godkjente at det utbetales et utbytte på NOK 5,20 per aksje, ved kontantutdeling på NOK 3,90 per aksje og utdeling av aksjer i Selskapet fra Selskapets beholdning av egne aksjer. Total utdeling av egne aksjer er 307 329 aksjer. Etter dette eier NRS 55 860 egne aksjer og har kontraktmessig rett til 1 485 756 egne aksjer, tilsvarende totalt 3,54 % av aksjekapitalen i Selskapet

Utbyttet vil bli utbetalt og aksjene overført ca. den 11. juni 2018 og tilfaller aksjeeiere i NRS per        31. mai 2018. Aksjene i NRS noteres eksklusiv utbytte fra og med 1. juni 2018.

Vedlagt følger protokoll fra den ordinære generalforsamlingen i NRS avholdt 31. mai 2018.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 43 konsesjoner (38 626 tonn MTB) for lakseoppdrett fordelt på 37 konsesjoner (33 946 tonn MTB) i Region Nord lokalisert i Vest-Finnmark og Troms og 6 konsesjoner (4 680 tonn MTB) i Region Sør i området omkring Haugesund. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 10 oppdrettskonsesjoner, samt Arctic Fish på Island. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.