Norway Royal Salmon: Q1 19 – Operasjonell EBIT på MNOK 164

Report this content

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for første kvartal 2019 på MNOK 164 og en EBIT pr. kg på NOK 22,42. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 193 og NOK 18,78.

- Vi er fornøyd med driften gjennom kvartalet i vår hovedregion, Region Nord. Det er spesielt gledelig at Finnmark fortsetter den gode trenden. Region Sør har slaktet fra den samme lokaliteten som i forrige kvartal med annonsert høy produksjonskostnad på grunn av biologiske utfordringer. En viktig milepæl er også nådd i kvartalet ved at vi har slaktet vår første laks fra Arctic Fish på Island med et godt biologisk resultat, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

Netto kontantstrøm fra drift ble MNOK 319 i første kvartal. Selv om NRS har kjøpt egne aksjer for MNOK 103, er netto rentebærende gjeld i kvartalet redusert med MNOK 132 til MNOK 288. Egenkapitalen er i kvartalet økt til MNOK 2 355 som gir en egenkapitalandel på 60 %. Avkastningen på sysselsatt kapital for de fire siste kvartalene er på 36 %. Kredittrammen fra konsernets bankforbindelse er i kvartalet økt med MNOK 600 til MNOK 2 000.

Region Nord

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i første kvartal 2019 på MNOK 179,0 mot MNOK 184,4 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 25,51 mot NOK 19,22 i tilsvarende kvartal i fjor.

Region Sør

Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i første kvartal 2019 på MNOK 2,5 mot MNOK 20,9 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 2,31 mot NOK 15,64 i tilsvarende kvartal i fjor.

NRS slaktet et volum på 8 096 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 26 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktevolum fordeler seg med 7 016 tonn i Region Nord og 1 080 tonn i Region Sør. For 2019 forventes slaktevolumet å bli 37 500 tonn. Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 22 838 tonn laks, som er tilnærmet det samme som tilsvarende kvartal forrige år.

- Vi fortsetter å utvikle selskapet og har arbeidet videre med vårt investeringsprogram. Det er derfor gledelig at vi nylig kunne annonsere at Fosen Yard skal bygge merdene til vårt offshore havbruksanlegg, Arctic Offshore Farming. Vi utvikler nå ny teknologi som vil bidra til å utvikle næringen videre, og skape en rekke arbeidsplasser langs kysten, uttaler Charles Høstlund.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

  • Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449
  • Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411.

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 39 426 tonn MTB for lakseoppdrett fordelt på 34 746 tonn MTB i Region Nord lokalisert i Vest-Finnmark og Troms og 4 680 tonn MTB i Region Sør i området omkring Haugesund. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 10 oppdrettskonsesjoner, samt Arctic Fish på Island. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.