Norway Royal Salmon: Q2 19 – Operasjonell EBIT på MNOK 116

Report this content

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for andre kvartal 2019 på MNOK 116 og en EBIT pr. kg på NOK 23,95. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 181 og NOK 24,39.

- Vi er fornøyd med resultatet for kvartalet i vår hovedregion, Region Nord. Region Sør har slaktet fra den samme lokaliteten som i forrige kvartal med annonsert høy produksjonskostnad. NRS skal vokse gjennom bærekraftig vekst, og konsernet har gjennom kvartalet økt biomassen med 26 % i forhold til utgangen av samme kvartal i fjor. NRS hadde en god prisoppnåelse og salgsvirksomheten hadde et godt resultat i kvartalet, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

Utbetaling av utbytte og utbetalinger til vekstinvesteringer i Arctic Offshore Farming og nytt settefiskanlegg, samt oppbygging av biomassen i sjøen har medført at netto rentebærende gjeld er økt i kvartalet til MNOK 657. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er på MNOK 2 300 som gir en egenkapitalandel på 53 %. Avkastningen på sysselsatt kapital for de fire siste kvartalene er på 31 %.

Region Nord

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i andre kvartal 2019 på MNOK 136,2 mot MNOK 157,4 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 27,46 mot NOK 24,73 i tilsvarende kvartal i fjor.

Region Sør

Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i andre kvartal 2019 på MNOK 3,4 mot MNOK 56,5 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 3,95 mot NOK 23,49 i tilsvarende kvartal i fjor.

NRS slaktet et volum på 5 830 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 34 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktevolum fordeler seg med 4 962 tonn i Region Nord og 869 tonn i Region Sør. Lave sjøtemperaturer i Region Nord hittil i år og forebyggende tiltak på grunn av algeoppblomstring har medført lavere produksjon, slik at forventet slaktevolum for 2019 er nedjustert til 35 000 tonn. Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 17 579 tonn laks, som er 3 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år.

- NRS fortsetter å trappe opp aktiviteten i Nord-Norge for å møte økende etterspørsel etter sunn, norsk laks. Vi starter nå byggingen av vårt nye smoltanlegg utenfor Tromsø, og på ny har vi valgt norske leverandører som samarbeidspartnere i et stort investeringsprosjekt. I kvartalet har NRS kjøpt 50 % av Nordnorsk Smolt. Investeringen er i tråd med NRS sin strategi med større kontroll av denne delen av verdikjeden samt å produsere større smolt, uttaler Charles Høstlund.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

  • Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449
  • Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411.

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 39 426 tonn MTB for lakseoppdrett fordelt på 34 746 tonn MTB i Region Nord lokalisert i Vest-Finnmark og Troms og 4 680 tonn MTB i Region Sør i området omkring Haugesund. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 10 oppdrettskonsesjoner, samt Arctic Fish på Island. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.