Norway Royal Salmon: Q4 18 – Høyeste operasjonell EBIT i NRS sin historie

Report this content

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for fjerde kvartal 2018 på MNOK 232 og en EBIT pr. kg på NOK 17,73. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 95 og NOK 15,51.

- Vi rapporterer i dag den høyeste operasjonelle EBIT i NRS sin historie både for et kvartal og for et år. Vi er fornøyd med at Region Nord fortsatt har positiv utvikling i produksjonskostnaden, men biologiske utfordringer i Region Sør trekker ned resultatet, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

For hele 2018 har NRS driftsinntekter på over 5 milliarder og oppnådde en operasjonell EBIT på MNOK 642. Styret foreslår et utbytte på NOK 6,00 pr aksje for 2018.

Netto kontantstrøm fra drift ble MNOK 130 i fjerde kvartal. Netto rentebærende gjeld er i kvartalet redusert med MNOK 80 til MNOK 420. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er på MNOK 2 321 som gir en egenkapitalandel på 57 %. Avkastningen på sysselsatt kapital for de fire siste kvartalene er på 37 %.

Region Nord

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i fjerde kvartal 2018 på MNOK 243,3 mot MNOK 116,0 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 20,20 mot NOK 15,84 i tilsvarende kvartal i fjor.

Region Sør

Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i fjerde kvartal 2018 på MNOK 1,0 mot MNOK 24,4 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 0,60 mot NOK 14,12 i tilsvarende kvartal i fjor.

NRS slaktet et volum på 13 783 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 52 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktevolum fordeler seg med 12 042 tonn i Region Nord og 1 741 tonn i Region Sør. For 2019 forventes slaktevolumet å bli 38 000 tonn, som er en økning på 6 % fra 2018. Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 27 785 tonn laks, som er 24 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Både slaktet og solgt kvantum er det høyeste for et kvartal i NRS sin historie.

- NRS tar aktiv del av utviklingen av en bærekraftig havbruksnæring gjennom betydelige investeringer de neste tre årene. Vi satser på innovasjon og teknologiutvikling for å sikre vår bærekraftige vekst ved å investere i et smoltanlegg og offshore havbruksanlegg som vil skape nye lokale arbeidsplasser, sier Charles Høstlund.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

  • Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449

  • Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411.

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 39 426 tonn MTB for lakseoppdrett fordelt på 34 746 tonn MTB i Region Nord lokalisert i Vest-Finnmark og Troms og 4 680 tonn MTB i Region Sør i området omkring Haugesund. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 10 oppdrettskonsesjoner, samt Arctic Fish på Island. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.