Norway Royal Salmon: Utbetalt utbytte

Det vises til børsmelding 31. mai 2018 om vedtak om utbetaling av utbytte på ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA. Utbyttet er utbetalt i dag. Total utbetaling av egne aksjer er 305 235 aksjer. Etter utbetalingen eier NRS 57 954 egne aksjer og har kontraktmessig rett til 1 485 756 egne aksjer, tilsvarende totalt 3,54 % av aksjekapitalen i Selskapet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 43 konsesjoner (38 626 tonn MTB) for lakseoppdrett fordelt på 37 konsesjoner (33 946 tonn MTB) i Region Nord lokalisert i Vest-Finnmark og Troms og 6 konsesjoner (4 680 tonn MTB) i Region Sør i området omkring Haugesund. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 10 oppdrettskonsesjoner, samt Arctic Fish på Island. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Kontakter

  • Norway Royal Salmon ASA
    Ferjemannsveien 10, 7014 Trondheim Postboks 2608, Sentrum 7414 Trondheim
    +47 73 92 43 00
  • Ola Loe

    Finansdirektør

Abonner