Norway Royal Salmon ASA – NTS ASA blir største aksjonær i Norway Royal Salmon ASA

Report this content

Det vises til børsmelding offentliggjort av NTS ASA («NTS», OSE Ticker: NTS) i dag vedrørende fusjon med Frøy Gruppen inkludert Gåsø Næringsutvikling sin aksjepost i NRS. Frøy Gruppen eies av Gåsø Næringsutvikling som igjen eies av Helge Gåsø med familie. Helge Gåsø er primærinnsider og styreleder i NRS og eier gjennom Gåsø Næringsutvikling AS en aksjepost på 6.993.188 aksjer i NRS, tilsvarende 16.05% av de utestående aksjene i Selskapet.

Fusjonen med NTS er betinget av en rekke forhold, blant annet generalforsamlingsgodkjennelse i NTS og godkjennelse fra Konkurransetilsynet. Dersom betingelsene oppfylles, vil NTS overta de aksjene som Gåsø Næringsutvikling AS eier i dag, og vil bli Selskapets største enkeltstående aksjonær.

Det forventes at transaksjonen vil bli gjennomført i løpet av første kvartal 2020. Nærmere informasjon er tilgjengelig i den utvidede børsmeldingen som er offentliggjort i dag på NTS ASA sin ticker: «NTS» på newsweb.

Norway Royal Salmon ASA er ikke part i avtalen mellom Gåsø Næringsutvikling og NTS ASA.

Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.