Norway Royal Salmon ASA: Meldepliktig handel

Report this content

Navn på meldepliktig: Tore Evjen

Bakgrunn for melding: Tore Evjen er Konserndirektør Settefisk og primærinnsider i Norway Royal Salmon ASA

Navn på utsteder: Norway Royal Salmon ASA

Beskrivelse av det finansielle instrumentet: Aksjer NRS

Type transaksjon: Kjøp

Dato: 12.februar 2020

Markedsplass for transaksjonen: Oslo Børs

Kurs: NOK 224,60 per aksje

Volum: 440 aksjer

Ny beholdning etter transaksjonen: 541 aksjer i NRS

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner