Norway Royal Salmon ASA (NRS): Biologiske utfordringer i Dyrafjordur for datterselskapet Arctic Fish på Island

Report this content

Arctic Fish har opplevd alvorlige biologiske problemer på to av sine lokaliteter i Dyrafjordur, Island. Totalt dødelighetsomfang er under vurdering, men estimeres nå til å være 1,5-2,0 tusen tonn stor fisk som var klar for markedet. Alle mulige tiltak gjøres for å håndtere dette effektivt, som også inkluderer å forsere slaktingen for disse to lokalitetene i løpet av de kommende ukene. Våre dyktige ansatte på Island har gjort en stor innsats for å håndtere situasjonen på best mulig måte.

Hovedårsaken til dødeligheten er svekket fiskehelse, som kan være forårsaket av stress på grunn av håndtering. Videre har begrenset slaktekapasitet påvirket konsekvensene.

Denne hendelsen vil ha innvirkning på resultatet for første kvartal 2022, samt slaktestimatene for året.

Ytterligere informasjon om effekter av hendelsen vil bli omtalt i Q4 2021 rapporteringen den 23. februar 2022.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Interim CEO Klaus Hatlebrekke, +47 975 16 757

CFO Ola Loe, +47 911 79 411

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 17 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner