Norway Royal Salmon ASA (NRS): Meldepliktig handel

Report this content

Tom Vidar Rygh, som er styremedlem i Norway Royal Salmon ASA, har i dag kjøpt 5 000 aksjer i Norway Royal Salmon ASA til kurs NOK 209,50 per aksje.

Denne meldingen er informasjonspliktig i medhold av verdipapirhandelloven § 4-2 og MAR artikkel 19.