Norway Royal Salmon ASA (NRS): Meldepliktig handel for nærstående av primærinnsider

Report this content

NTS ASA ("NTS") har den 21. juli 2021 ervervet 20.420 aksjer i Norway Royal Salmon ASA ("NRS") i markedet til en snittkurs på NOK 209. Ingen aksjer ble ervervet over tilbudsprisen i det pliktige tilbudet.

Etter gjennomføring av transaksjonene kontrollerer NTS direkte og indirekte gjennom Midt-Norsk Havbruk ("MNH") 14.041.577 aksjer i NRS, tilsvarende 32,23% av antall aksjer og stemmer i NRS. Sammenholdt med de 1.624.607 aksjene som NTS skal erverve fra Gåsø Næringsutvikling, så vil NTS ha en eierandel på totalt 15.666.184 aksjer i NRS, tilsvarende 35,95% av antall aksjer og stemmer i NRS.

Videre har NTS i forbindelse med finansieringen av det pliktige tilbudet pantsatt de ervervede aksjene til fordel for Nordea Bank Apb, filial i Norge.

NTS er definert som nærstående foretak til styreleder og primærinnsider i NRS, Helge Gåsø.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter MAR artikkel 19. nr. 3 og verdipapirhandelloven §5-12.