Norway Royal Salmon ASA (NRS): Meldepliktig handel for nærstående av primærinnsider

Report this content

NTS ASA ("NTS") har den 12. august 2021 ervervet 61.480 aksjer i Norway Royal Salmon ASA ("NRS") i markedet til en snittkurs på NOK 239.9055. Ingen aksjer ble ervervet over NOK 240 som er den oppdaterte tilbudsprisen i det pliktige tilbudet. Ny tilbudspris på NOK 240 per aksje er gjenstand for godkjennelse fra Oslo Børs som tilbudsmyndighet.

NTS har mottatt aksepter for totalt 5.059 NRS aksjer i tilbudsperioden

Etter gjennomføring av transaksjonene og mottatte aksepter kontrollerer NTS direkte og indirekte gjennom Midt-Norsk Havbruk ("MNH") 14.514.114 aksjer i NRS, tilsvarende 33,31% av antall aksjer og stemmer i NRS. Sammenholdt med de 1.624.607 aksjene som NTS skal erverve fra Gåsø Næringsutvikling, så vil NTS ha en eierandel på totalt 16.138.721 aksjer i NRS, tilsvarende 37,04% av antall aksjer og stemmer i NRS.

Videre har NTS i forbindelse med finansieringen av det pliktige tilbudet pantsatt de ervervede aksjene til fordel for Nordea Bank Apb, filial i Norge.

NTS er definert som nærstående foretak til styreleder og primærinnsider i NRS, Helge Gåsø.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter MAR artikkel 19. nr. 3 og verdipapirhandelloven §5-12.